(157) - Хүнсний ногоо (1)

Хүрэл харилцагч

Шилэн хүлэмж

Төслийн зорилго: Жилийн турш хамгийн сүүлийн үеийн голланд технологийн 3 га талбай бүхий шилэн хүлэмжинд хүнсний ногоо тариалан шинэ ургацын ногоогоор

Онцлох төслүүд