(157) - Тоног төхөөрөмж (3)

Цагаан идээ боловсруулах

Төслийн зорилго: Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хангамж, нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, түүний чанар эрүүл ахуй, ариун цэврийн түв

Хонины ноосыг угаах, хялгас ялгах үйлдвэрийн төсөл

Хонины ноосыг угааж боловсруулан борлуулах, гүн боловсруулалт хийж нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж зах зээлд нийлүүлэх зорилготой.

Ус рашаан савлах үйлдвэр байгуулах төсөл

Импортыг орлуулах бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, шинээр ажлын байр бий болгоход төслийн зорилго оршино. Энэхүү төслийн хүрээнд зах зээлийн

Онцлох төслүүд