(153) - Бусад (2)

Нэхий боловсруулах үйлдвэр, нэхий эдлэл / Галтнаран Өргөө ХХК

Галтнаран Өргөө ХХК нь 2012 онд байгуулагдсан. 2017 оны 3 сараас Хан-Уул дүүргийн Арьс ширний үйлдвэрийн хашаа, Монго шевро ХК-ийн байранд үйл ажиллаг

Вангуард бренд

Вангуард Монгол -  Арьсан бүтээгдхүүний бренд 

Онцлох төслүүд