(157) - Зам барилга (3)

Хүрэл харилцагч

ECO CITY төсөл

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод хүн амын нягтрал ихсэн ажилгүйдлийн түвшин нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан ажлын байртай орон сууц барих, ага

Хороо гудамжны тохижилт

Төслийн зорилго: Зорчих амрах талбайгаар хангах замаар гэр хорооллын гудамжны орчин, оршин суугчдын тав тухтай амьдрах нөхцөлийг сайжруулах, хөрсний б

Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл

Ой модны хаягдал мөчир, модны үндэс, шатсан ой мод, хөдөө аж ахуйн үр тарианы хаягдал зэргийг дахин боловсруулах замаар үр ашиг бүхий үйлдвэрлэлийг эр

Онцлох төслүүд