(155) - Бага болон суурь боловсролыг дэмжих (1)

Оюутан залуус ЕБС-ын дүү нараа дэмжинэ

1.Оюутан залуус цаг заваараа ерөнхий боловсролын дүү нартаа өөрийнхөө мэдлэгээс хуваалцах , үүгээрээ ойр зуурын хэрэглээний мөнгөө олох, мөн туршлагаж

Онцлох төслүүд