(154) - Бусад (1)

Монголын залуу эрдэмтдийн холбоо

“Монголын Залуу Эрдэмтдийн Холбоо” ТББ-г шинжлэх ухаан, дээд боловсролын салбарын залуучуудын үзэл бодол, үйл ажиллагааг нэгтгэх зорилгоор Шинжлэх уха

Онцлох төслүүд