Төсөл санхүүжүүлэх

(MNT)

Таныг төлбөрийн систем рүү шилжүүлж байна...

Легоблок үйлдвэрлэх үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж - Сутайн-Ач ХХК

100,000,000₮ санхүүжилтээс 0₮ цугласан байна.
0%

Онцлох төслүүд