Төсөл санхүүжүүлэх

(MNT)

Таныг төлбөрийн систем рүү шилжүүлж байна...

"Амин хэлхээ байгаль сан" Байгалийн жимст бут хамгаалах төсөл

70,000,000₮ санхүүжилтээс 3,233,000₮ цугласан байна.
4.62%

Онцлох төслүүд