Зурвас бичих

OKItdeFF online

  • Төсөл: 1
  • Түнш: 0
  • Түншлэе: 0
  • Түншлэх: 2

Төсөл

EDUMNG "Багш сурагчидад зориулсан вэб сайт" төсөл

Өнөөгийн нийгэмд тулгамдаж буй чухал асуудлын сэдэв болох 10 жилийн сурагчдын суурь боловсролыг бүрэн гүйцэт олгож чадахгүй байх , түүнээс улбаалаад боловсон хүчин муу бэлтгэгдэх зэрэг хүүхдийн суурь

1149

Шинэ санаа

Ямар нэгэн зүйл олдсонгүй

Тендер

Ямар нэгэн зүйл олдсонгүй

DGL BRAND

Ямар нэгэн мэдээлэл олдсонгүй

DGL TOUR

Ямар нэгэн мэдээлэл олдсонгүй

Онцлох төслүүд