Зурвас бичих

Baigalmaa Lhashid

  • Төсөл: 2
  • Түнш: 0
  • Түншлэе: 0
  • Түншлэх: 2
Хүрэл харилцагч

Төсөл

ECO CITY төсөл

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод хүн амын нягтрал ихсэн ажилгүйдлийн түвшин нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан ажлын байртай орон сууц барих, агаарын бохирдлыг бууруулах цэвэр усыг зөв зохистой

1684

ECO CITY project

The ECO CITY project is very important for the construction of apartments with workplaces, proper use of clean water to reduce air pollution, and housing for those with middle and low income in connec

1394

Шинэ санаа

Ямар нэгэн зүйл олдсонгүй

Тендер

Ямар нэгэн зүйл олдсонгүй

DGL BRAND

Ямар нэгэн мэдээлэл олдсонгүй

DGL TOUR

Ямар нэгэн мэдээлэл олдсонгүй

Онцлох төслүүд