Зурвас бичих

УНДРАГА -ӨМНӨГОВЬ ХК

  • Төсөл: 2
  • Түнш: 0
  • Түншлэе: 0
  • Түншлэх: 6
Алтан харилцагч
  • 99072302
  • Мэргэжил: Усны эрэл эрэл хайгуулын судалгааны ажил явуулах
  • Ажлын туршлага: 59 жил
  • Байршил: Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум

Төсөл

“УНДРАГА-ӨМНӨГОВЬ” ХК

Өмнөговь аймгийн УААУГазар 1963 оноос үйл ажиллагаагаа эхэлж, 1996 оны 04 сарын 25 ны өдрөөс “Ундрага-Өмнөговь” болон 671 гишүүнтэйгээр зохион байгуулагдаж говь нутгийн бэлчээр усжуулалтын ажлыг хийж

3749

“Undraga-Umnugobi” JSC

Our company  fixed assets worth MNT 129.6 million and  circulating assets worth MNT 68.7 million, on an average  annual income worth MNT 160.2 million,  statutory fund worth MNT

2176

Шинэ санаа

Ямар нэгэн зүйл олдсонгүй

Тендер

Ямар нэгэн зүйл олдсонгүй

DGL BRAND

Ямар нэгэн мэдээлэл олдсонгүй

DGL TOUR

Ямар нэгэн мэдээлэл олдсонгүй

Онцлох төслүүд