Зурвас бичих

ХӨВҮҮН ХАЙРХАН ХХК

  • Төсөл: 2
  • Түнш: 0
  • Түншлэе: 0
  • Түншлэх: 2
Алтан харилцагч
  • 88533333
  • Мэргэжил: эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариалан
  • Ажлын туршлага: 13 жил
  • Байршил: Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум

Төсөл

“ХӨВҮҮН ХАЙРХАН” ХХК

Манай компани 2009 оноос эхлэн эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариалан эрхэлж анх ХАА Яамнаас төслөөр саалийн 5 үхэр, өөрийн хөрөнгөөр 10 үхэр худалдан авч фермийн үйл ажиллагаагаа эхлүүлэн, сургуулийн

4278

“Huvuun Hairhan” LLC

Khuvuun Khairkhan LLC was established in 2009, on intensify livestock, breeding and farm. Agriculture Ministry in cares of project dairy 5 cow, self money bought 10 beef, and tender of supplied schoo

3012

Шинэ санаа

Ямар нэгэн зүйл олдсонгүй

Тендер

Ямар нэгэн зүйл олдсонгүй

DGL BRAND

Ямар нэгэн мэдээлэл олдсонгүй

DGL TOUR

Ямар нэгэн мэдээлэл олдсонгүй

Онцлох төслүүд