Манай төлбөртэй харилцагчийн боломжууд

Хүрэл Харилцагч Мөнгөн Харилцагч Алтан Харилцагч
Багц 1 Багц 2
Мэдээлэл байршуулах 3 удаа 50 удаа 100 удаа 300 удаа
Баннер байршуулах 2 удаа 5 удаа 15 удаа
Хайлтад үр дүнтэй байх 3-рт гарах 2-рт гарах 1-рт гарах 1-рт гарах
Онцлох төсөл оруулах Долоо хоногт 1 удаа мэдээлэл Долоо хоногт 2 удаа мэдээлэл Долоо хоногт 2 удаа мэдээлэл
Хугацаа 1 сар 6 сар 1 жил 3 жил
Үнэ 10,000 ₮ 500,000 ₮ 330,000 ₮ 990,000 ₮
Хүрэл харилцагчийн нөхцлийг зөвшөөрөх Мөнгөн харилцагчийн нөхцлийг зөвшөөрөх Алтан харилцагчийн нөхцлийг зөвшөөрөх Алтан харилцагчийн нөхцлийг зөвшөөрөх

Онцлох төслүүд