Write message

УНДРАГА -ӨМНӨГОВЬ ХК

  • Project: 2
  • Partnership: 0
  • Following: 0
  • Followers: 6
Gold member
  • 99072302
  • Profession: Усны эрэл эрэл хайгуулын судалгааны ажил явуулах
  • Job experience: 59 year(s)
  • Location: Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум

Project

“УНДРАГА-ӨМНӨГОВЬ” ХК

Өмнөговь аймгийн УААУГазар 1963 оноос үйл ажиллагаагаа эхэлж, 1996 оны 04 сарын 25 ны өдрөөс “Ундрага-Өмнөговь” болон 671 гишүүнтэйгээр зохион байгуулагдаж говь нутгийн бэлчээр усжуулалтын ажлыг хийж

4177

“Undraga-Umnugobi” JSC

Our company  fixed assets worth MNT 129.6 million and  circulating assets worth MNT 68.7 million, on an average  annual income worth MNT 160.2 million,  statutory fund worth MNT

2355

New idea

No result found

DGL BRAND

No result found

DGL TOUR

No result found

Featured projects