Write message

ХӨВҮҮН ХАЙРХАН ХХК

  • Project: 2
  • Partnership: 0
  • Following: 0
  • Followers: 2
Gold member
  • 88533333
  • Profession: эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариалан
  • Job experience: 13 year(s)
  • Location: Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум

Project

“ХӨВҮҮН ХАЙРХАН” ХХК

Манай компани 2009 оноос эхлэн эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариалан эрхэлж анх ХАА Яамнаас төслөөр саалийн 5 үхэр, өөрийн хөрөнгөөр 10 үхэр худалдан авч фермийн үйл ажиллагаагаа эхлүүлэн, сургуулийн

3837

“Huvuun Hairhan” LLC

Khuvuun Khairkhan LLC was established in 2009, on intensify livestock, breeding and farm. Agriculture Ministry in cares of project dairy 5 cow, self money bought 10 beef, and tender of supplied schoo

2640

New idea

No result found

DGL BRAND

No result found

DGL TOUR

No result found

Featured projects