Write message

Natsagnyam Tog

  • Project: 2
  • Partnership: 0
  • Following: 5
  • Followers: 1
Bronze member

Project

“CURD CANDY” dried curd candy products

Purpose of the project: To establish Mongolian brand of organic food, to supply the customers with ecologically pure products, and to introduce the products in domestic and foreign markets to fo

1841

"CURD CANDY" ааруулан чихэр үйлдвэрлэл

Төслийн зорилго: “Органик хүнсний монгол брэнд”-ийг бий болгож, хэрэглэгчдийг экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнээр хангаж, гадаад, дотоодын зах зээлд гарган сурталчилж, эдийн засгийн шинэ чадавхыг бүрдүүлэ

2215

New idea

No result found

DGL BRAND

No result found

DGL TOUR

No result found

Featured projects