Write message

Отгонбаяр Г.

  • Project: 2
  • Partnership: 0
  • Following: 2
  • Followers: 8
  • 88741065
  • Profession: ,,,
  • Job experience: 3 year(s)
  • Location: Ulaanbaatar

Project

Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан 2016 оны 11 сарын 11-нээс 11 сарын 23-ны 17:30 цаг хүртэл төсөл хүлээн авна.

Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн Түр журам батлах тухай тогтоолоор "Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас санхүүжүүлэх хөнгөлөлттэй зээлийн төсөл сонгон шалгаруулах түр журам"-ыг

1321

“ОРОН НУТАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦЛОГ, ХЭРЭГЦЭЭНД НИЙЦҮҮЛСЭН ЗОРИЛТОТ ТӨСӨЛ”

ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙТӨСЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН НЭР:  “ОРОН НУТАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦЛОГ, ХЭРЭГЦЭЭНД НИЙЦҮҮЛСЭН ЗОРИЛТОТ ТӨСӨЛ”Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 3 дугаар тогтооло

1397

New idea

No result found

DGL BRAND

No result found

DGL TOUR

No result found

Featured projects