Амин Хэлхээ Байгаль сан

“Амин хэлхээ байгаль сан” Сан нь  2012 онд говийн хөрсөнд ургах чадвартай, ашигт чанараараа эдийн засгийн эргэлтэд орж цаашид говийн ургамлын хамгаалалтын талбайг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх боломж бүхий говийн жимст бут, сондуул модыг хамгаалалтанд авах, тариалах үйл ажиллагааг явуулах замаар элсний нүүдлийг багасгах, цөлжилтөөс хамгаалахад хувь нэмрээ оруулах, ургадаг нөөцийн менежментийг хэрэгжүүлэх зорилготойгоор үүсгэн байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  


Created at: 2018-05-24
500

Write comment

WARNING: www.dglproject.com will not be responsible for any comments posted by readers. According to regulation of Communications Regulatory Commission of Mongolia, aren’t limited impolitic word, and writing comment while respect the legal and moral principle. The editor has right to delete when to violate the law. Related comment complaints will be received on +976-89740055.

Featured projects